Skala Robotech har fagfolk med lang erfaring og betydelig spisskompetanse innen robotisering og effektivisering av produksjonsprosesser. Vi bruker robotteknologien til å styrke våre kunders konkurransekraft!

Skreddersydde, komplette systemløsninger

Vi har svært lang erfaring i å implementere robotløsninger til mange ulike oppgaver, og skreddersyr komplette løsninger som kan omfatte robot, programmering, visionteknologi, transportører og annen nødvendig utrustning. Gripere som håndterer kundespesifikke produkter utvikles av våre konstruktører, gjerne tilpasset flere forskjellige produkter eller med flere forskjellige funksjoner innebygget.

Et lønnsomt alternativ

Robotteknologien har i de siste årene blitt mer fleksibel og anvendelig, samtidig som det er blitt et svært interessant økonomisk alternativ. Med en robot som «medarbeider» kan du spare personalet for tunge/ensformige arbeidsoppgaver, og i tillegg oppnå bedre økonomi!

Større fleksibilitet

I dag kan en og samme robot gjøre flere oppgaver, og det er også enklere å omstille denne ved endringer i produksjonsprosessen. Samtidig har teknologien utviklet seg, slik at det er langt enklere å komme i gang med å utnytte mulighetene robotisering gir. Kombinert med optisk teknologi (maskinsyn) kan roboter benyttes til stadig mer krevende operasjoner. Og når nye behov oppstår, har moderne roboter stor fleksibilitet til å omstille seg til nye arbeidsoppgaver.