Meieri/Drikkevare

Som eneste norske leverandør leverer Skala Robotech maskiner og engineeringstjenester til Tetra Pak’s markedsselskaper world-wide. Samarbeidet med Tetra Pak gjelder utvikling, produksjon og installasjon av containerfyllere, kasseisettere og materialhåndteringsutstyr. Skala Robotech kan tilby meieriindustrien komplette løsninger som omfatter baneløsninger, utstyr for håndtering av containere, elevatorer og kassevendere, kassevaskere og stablere/nedstablere for kasser. Vi samarbeider bla med Fredriksons – ledende produsent av transportbaner, akkumulatorer og elevatorer.